Bortom BNP-tillväxt
English

Mobilitet

Arbetspaket hade till uppgift att undersöka och kritiskt diskutera den framtida mobiliteten.

Ökad efterfrågan på gods-och persontransporter och BNP-tillväxt har historiskt haft ett nära samband. Men senare forskning pekar på att det nuvarande mobilitetssystemet minskar, både socialt och ekonomiskt, med stigande leveranskostnader som följd.

Det undersöktes hur rörligheten kan organiseras på andra sätt för att främja socialt och miljömässigt hållbara livsstilar i linje med scenarierna. Det gjordes genom litteratur- och fallstudier i Sverige och omfattade stadsplanering från stadsdel- till kommunal- och regional skala.

Arbetspaketet leddes av Åsa Aretun, VTI.

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.