Bortom BNP-tillväxt
English

Doktors- och licentiatavhandlingar

Sharing the doughnut. Exploring sustainable and just futures (PDF). - Eléonore Fauré, KTH, 2018.

A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society (PDF) - Pernilla Hagbert, Chalmers tekniska högskola, 2016.

Sustainability goals combining social and environmental aspects (PDF) - Eléonore Fauré, KTH, 2016.

Senast ändrad: 2018-12-03

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.