Bortom BNP-tillväxt
English

Böcker

Flera av forskarna i projektet har tidigare forskat inom området. Några av dem har skrivit böcker som ger en bra inblick i vad detta projekt handlar om. Vissa av dem går att ladda ner på sidan, medan andra finns att köpa. Här hittar du även annan relevant litteratur inom ämnet.

Towards social-ecological justice in planning, policy and decision making - Handbook of Environmental Justice - Gunnarsson-Östling, U. and Svenfelt, Å. (Routledge, 2018) 

Nollsummespelet: teknikfetischism och global miljörättvisa - Alf Hornborg

Ekonomi utan tillväxt - Mikael Malmaeus

Tillväxt till varje pris - Mikael Malmaeus (Notis förlag, 2013)

Green Utopanism - Perspectives, politics and micro-practices - Karin Bradley och Johan Hedrén (red.)

The Inclusive Green Economy: Shaping society to serve sustainability — minor adjustments or a paradigm shift? - Eva Alfredsson och Anders Wijkman (Mistra)

Sustainability discourses and justice: Towards social-ecological justice in Holifield - Ulrika Gunnarsson-Östling och Åsa Svenfelt -  Routledge Handbook of Environmental Justice. Routledge (R. B. and Walker, G. (reds))

Global Magic - Alf Hornborg - Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street, Part of the series Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability, pp. 1-8,

Utopiskt tänkande för framtidens transportsystem - Karolina Isaksson i Alaeus L, Avner E. Att slakta en guldkalv: visioner för ett hållbart samhälle. Stockholm: Carlsson; 2015, s 176-186.

Waiting for Degrowth: How to Think about the Anticipated Decline of Economic Affluence - Alf Hornborg. The End of Growth as We Know It: Contributions to the Political Economy of Degrowth. Rowman & Littlefield Publishers, 2018.

Bortom tillväxtens dilemman: Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomi - Ingemar Gustafsson

Senast ändrad: 2018-03-28

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.