Bortom BNP-tillväxt
English

Vardagslivets organisering

Hållbar livsstil likställs ofta med användning av ny teknik, konsumtion av ekologiska produkter, återvinning och användandet av kollektivtrafik . Men det finns också en växande mängd metoder och forskning om hållbar livsstil med små ekonomiska medel. Här kommer vi undersöka frågor som gäller organiseringen av vardagen och social praxis.

Vi kommer att utforska de vardagliga rutinerna i fråga om former och storlek på bostäder, äganderätt, tillgång till resurser, användning av det privata, delade eller offentliga rummet och former och nivåer av konsumtion. Dessutom undersöksframtidsutsikter och konsekvenser för olika samhällsgrupper och vad detta kommer att innebära i termer av (om)fördelning av makt och resurser.

Vi ska bedriva litteraturstudier inom fallstudieområdena, särskilt bland samhällsgrupper som har drabbats av ekonomisk nedgång.

Arbetspaketet leds av docent Karin Bradley, KTH. Även en doktorand kommer att knytas till vissa delar i detta arbetspaket.

Senast ändrad: 2014-04-01

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.