Bortom BNP-tillväxt
English

Välfärd

I detta arbetspaket ligger fokus på att analysera och illustrera fördelningen av tillfälligt välbefinnande och tid i ett hållbart samhälle. 

Vi kommer att undersöka effekterna av en avtagande tillväxt. Har människor som gått ner i arbetstid och även minskat sin konsumtion av varor tjänster upplevt en högre eller ofärändrad grad av välfärd? Vi kommer också att studera betydelsen av icke-synkronicitet, det vill säga en utveckling där vissa sektorer i samhälle och arbetsliv snabbt påverkas och omformas till nolltillväxt.

Följande metoder kommer att användas: fördjupad kvantitativ analys av tidsstudier kompletterad med en kvalitativ analys på personer som frivilligt har minskat sin arbetstid.

Detta arbetspaket leds av Paul Fuehrer, Södertörns högskola.

Senast ändrad: 2017-09-26

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.