Bortom BNP-tillväxt
English

Scenarier

Arbetet med scenarier kommer att vara iterativ, det vill säga scnearier där utfall, bedömningar och rekommendationer behandlas av forskare och samhällsaktörer inom projektet samt tillsammans med andra intressenter.

Metoden backcasting (ett hållbart sätt att närma sig framtiden) kommer att användas för att skapa scenarierna. Scenarierna kommer huvudsakligen att vara kvalitativa och beskriva de viktiga faktorer som kommer fram i scenarieprocessen. De kommer främst beröra mobilitet, dagliga rutiner, arbete/social trygghet och den byggda miljön.

Utvecklingen av scenarierna kommer att ske i nära samarbete med hela projektgruppen, samarbetspartners och andra aktörer för att öka legitimiteten och äktheten på scenarierna.

Arbetspaketet kommer att ledas av Åsa Svenfelt och Ulrika Gunnarsson Östling, KTH.

Senast ändrad: 2016-03-07

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.