Bortom BNP-tillväxt
English

Samordning och ledning

Samordning och kommunikation är en viktig del i projektet, då flera forskare och intressenter är inblandade.

Tre gånger per år kommer gruppen forskare samlas för att diskutera strategiska frågor koordinering av projektet. Referensgruppsmöten och workshops ordnas en gån per år. Däremellan samordnas aktiviteter och kommunikation både internt och externt.

Detta arbetspaket leds av Åsa Svenfelt och Göran Finnveden vid KTH.

Senast ändrad: 2016-01-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.