Bortom BNP-tillväxt
English

Konsekvenser för politik och planering

Det centrala är att identifiera viktiga kriterier för utvecklingen av politik och planering som har en förmåga att anta grundläggande övergångar i planering, byggande, rörlighet etc och ändå uppfylla grundläggande krav i offentlig / intressenters deltagande, insyn och ansvarsskyldighet.

Fokus kommer att ligga på delaktighet och medborgardialog som stimulerar ömsesidigt lärande och som har visat sig öka effektiviteten, politisk måluppfyllelse och politisk effektivitet.

Vi kommer att identifiera de viktigaste utmaningarna för planering och beslutsfattande som med största sannolikhet kommer att visas i de tre framtidsscenarier, samt identifiera och kritiskt diskutera vilken typ av riktlinjer och planeringsstrategi som är mest möjlig för att få fram resultat med hög relevans och legitimitet för ett stort antal intressenter.

Arbetsgruppen kommer att ledas av Karolina Isaksson, VTI och Katarina Buhr, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senast ändrad: 2016-01-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.