Bortom BNP-tillväxt
English

Ekonomiska modeller

Arbetet med ekonomiska modeller kommer att baseras på processer och principer som utvecklats genom Low grow-modellen.

De primära variablerna inom Low grow är BNP, skatteskuld, arbetslöshet, fattigdom (i termer av individuella inkomster) och CO2-utsläpp.De är alla relevanta parametrar som vara till hjälp för att bestämma samhällets position i förhållande till hållbarhetsmålen. Modellen kommer att behöva byggas ut för att bättre representera resursflöden och fördelning mellan olika sektorer i ekonomin.

Detta arbetspaket leds av Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstituet och Eva Alfredsson, KTH.

Senast ändrad: 2016-01-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.