Bortom BNP-tillväxt
English

Byggda miljöer

I detta arbetspaket undersöks vad de olika scenarierna innebär för  samhällsstrukturen, dominerande byggnader med mera för att identifiera viktiga inne- och närliggande utemiljöer i linje med hållbarhetskraven.

Detta kommer att göras genom fallstudier i olika lokala och regionala sammanhang. Arbetsgruppen kommer också att undersöka hur hållbar renovering av områden inom miljonprogrammet kan lösas i de olika scenarierna. En fråga som det särskilt kommer att fokuseras på i detta arbetspaket är hur man ska handskas med nybyggnationer under scenarioperioden med tanke på miljöpåverkan.

Detta arbetspaket leds av Tove Malmqvist, KTH.

Senast ändrad: 2014-04-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.