Bortom BNP-tillväxt
English

Arbetspaket

Projektet var indelat i olika arbetspaket, så kallade workpackage, där varje del gjorde det möjligt att realisera målsättningarna för projektet och ge svar på strategiska fokus.

Arbetspaketen i projektet var:

  • Byggda miljöer
  • Ekonomiska modeller
  • Hållbarhetsbedömning
  • Konsekvenser för politik och planering
  • Mobilitet
  • Samordning och ledning
  • Samhälleliga och miljömässiga målsättningar
  • Scenarier
  • Vardagslivets organisering
  • Välfärd
Senast ändrad: 2019-11-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.